Dades de recerca: consulta, resums i memòries


Consulta general

El GREC té una vista pública on podeu consultar les DADES DE RECERCA   referents a la Universitat de Girona. La cerca es fa a través d’un formulari que permet filtrar per investigador/a o seleccionar per grup de persones (departament, àrea de coneixements, grups de recerca etc.). El formulari permet seleccionar per tipus d’activitat de recerca: INPUTS (projectes, ajuts a la recerca, infraestructures, accions especials, ajuts a grups i contractes/convenis); PRODUCCIÓ CIENTÍFICA (publicacions, contribucions a congressos i tesis, tesines i treballs de recerca dirigits).

Resum per departament o grup de recerca

El GREC té una vista pública on podeu consultar un RESUM de dades de recerca relacionades amb cada  DEPARTAMENT o GRUP DE RECERCA .

Una vegada dins, seleccioneu el Departament o Grup de recerca d’interès i visualitzareu uns quadres resum dels investigadors i les seves activitats (producció científica i inputs) que consten a la base de dades institucional. Es pot seleccionar més d’un Departament o Grup de Recerca (mantenint la tecla  Control “Ctrl” pressionada) per fer una consulta múltiple. En les taules que apareixeran podeu clicar sobre els números en color blau per veure quins registres representen, i navegar pels registres per a veure’n més detalls.

Generació de memòries de recerca

Els Departaments, Instituts de Recerca i Grups de Recerca de la UdG poden necessitar un resum anual de la seva activitat científica (relació de personal, projectes de recerca, convenis i contractes, publicacions científiques, etc) per elaborar les seves memòries o informes de recerca.

Aquestes dades s’extreuen del  GREC institucional i cal sol·licitar-les a suport.grec@udg.edu.