Exportació de publicacions a un gestor bibliogràfic


És possible exportar dades des de la curricul@ GREC a programes de Gestió Bibliogràfica com Bibus, Reference Manager, Procite, Endnote… o aplicacions Web com RefWorks o l’Endnote Web de la FECyT.

Com s’exporten les dades?

A través del gestor curricular GREC . Una vegada dins del GREC accediu a l’apartat “Exportar a gestor bibliogràfic”.

La major part de programes entenen el format estàndar ‘BibTex’ i la codificació de caràcters internacional unicode ‘UTF-8’. Per als altres programes (com l’Endnote i Endnote Web, per exemple), podeu fer servir el format ‘Reference Manager RIS’ i escollir el conjunt de caràcters ‘iso-8859-1’.