Generació del CV des del Grec


En el cas de la UdG, el currículum vitae es genera a través del gestor curricular GREC . Si bé existeixen diferents models d’informes, el CVN (Currículum Vitae Normalizat) i el CVA (Currículum Vitae Abreviat) són els currículums vitae digitals que proporcionen un contingut i un format estandarditzat. El CVN  és un projecte engegat per la FECYT i té per objectiu la creació d’un únic format de currículum que serveixi per a tots els àmbits del coneixement i pugui ser presentat en qualsevol tipus de convocatòria. 

Actualment són els formats requerits a les convocatòries d’àmbit estatal per al finançament de projectes I+D+I.

Com es genera el CVN i CVA?

El CVN i CVA es genera a través del gestor curricular GREC . Una vegada dins del GREC accediu a l’apartat “Genera informes”, on visualitzareu el llistat de models de currículum que es poden generar des del GREC. Les versions més actualitzades sempre son el CVN i el CVA.

La informació que no estigui introduïda a la curricul@ GREC,  no es mostrarà en el currículum i no podrà ser incorporada al document generat.

Els formats CVN i CVA emesos des del GREC, estan certificats per la FECYT.

IMPORTANT: recordar que qualsevol manipulació del CVN certificat invalida el document.

Es pot editar un CVN generat?

En alguns casos concrets, l’investigador/a pot necessitar modificar una dada concreta del CV, com per exemple la situació professional actual.

Posar-se en contacte amb suport.grec@udg.edu.