• Accés obert
 • Acords transformatius
 • Identificadors d'autor
 • Drets d'autor
 • Certificats electrònics
 • Porta signatures


 • Publicació de les tesis doctorals a TdX


 • Protecció de dades
 • Ètica de la recerca


 • Anàlisi i tractament de dades geogràfiques
 • Sistemes d'informació geogràfica
 • Cartografia
 • Mapes web
 • Teledetecció

 • Comunicació de la recerca
 • Mòdul de notícies de la web
 • Memòries de recerca
 • Llistat de publicacions


 • Divulgació de la recerca


 • Mitjans de comunicació


 • Suport Grec • Ajuts nacionals • Programes europeus

 • Valorització i transferència
 • Gestió econòmica

 • Portal de la Recerca de Catalunya (PRC)