Llistats de producció científica


El llistat de publicacions d’un Departament, Institut de Recerca o Grup de Recerca es pot consultar a la vista pública del GREC. La cerca s’ha de fer des de consulta de DADES DE RECERCA .  La cerca es fa a través d’un formulari que permet filtrar per investigador/a o seleccionar per grup de persones (departament, àrea de coneixements, grups de recerca etc.). El formulari permet filtrar per activitat de recerca i en aquesta cas només s’han de mostrar els registres relacionats amb producció científica: Publicacions en revistes, Publicacions en llibres, Contribucions a congressos i tesis, tesines i treballs.

Recordar també, que en el Portal de Recerca de Catalunya (PRC) es mostra la producció científica realitzada a la UdG. La informació s’obté dels registres continguts al GREC .

Per accedir-hi, clicar aquí:  PRC – UdG .