Procediment per revisió ètica segons l’àmbit de recerca


Per tal d’obtenir l’informe d’avaluació ètica, caldrà seguir un procediment diferent en funció del tipus de recerca que s’estigui duent a terme:

  1. Recerca amb persones   recerca en la qual s’utilitzen agents biològics, modificats genèticament o no, de risc per la salut humana, animal o vegetal  . Gestionats pel CEBRUdG: Tràmits CEBRUdG . Cal tenir en compte que perquè el CEBRUdG pugui avaluar els projectes cal sol·licitar-ho amb 30 dies d’antelació a la data de la reunió. 
  2. Recerca en l’àmbit de la investigació clínica. Caldrà obtenir-lo a través del Comitè d’Ètica d’investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona, acreditat des del 1993. Consulteu la web,  després feu arribar còpia de l’informe al CEBRUdG.
  3. Recerca en l’àmbit de l’experimentació animal. Caldrà obtenir-lo a través de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CCEAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Consulteu la web. Després feu arribar còpia de l’informe al CEBRUdG.