Difusió de la ciència a la ciutadania


La participació ciutadana en la recerca és un aspecte clau dins la Recerca i Innovació Responsable que busca promoure una major interacció entre la societat i la comunitat científica. Pretén que els científics apliquin la recerca més enllà del laboratori, i els ciutadans, a més a més de ser beneficiaris dels èxits de la ciència i tecnologia, tinguin un paper més rellevant en totes les fases de la recerca i la innovació. Dins del concepte de participació ciutadana s’hi engloba un ventall ampli d’activitats, amb diferents nivells d’interacció, que inclou des d’accions de divulgació de la ciència i coneixement fins a la participació en projectes i institucions d’investigació.

La UdG impulsa la Participació Ciutadana

L’apropament de la recerca i innovació als ciutadans aporta beneficis tant per la societat com les pròpies institucions de recerca ja que afavoreix que els ciutadans estiguin més ben informats i la ciència més ben valorada. La Universitat de Girona promou una recerca i innovació més inclusiva i incentiva, a través de diferents activitats de comunicació científica, divulgació i participació ciutadana, l’apropament entre la nostra societat i la ciència. La participació ciutadana és un aspecte clau de l’RRI ja que permet als investigadors/res alinear les seves línies de recerca i innovació amb les necessitats i interessos de la societat.

Educació cientifica

L’educació científica és un instrument per a poder acostar els nois i noies a la ciència i fomentar el seu interès per a la recerca i innovació. Per una banda, persegueix que la ciència sigui més atractiva per als joves i es centra en la millora el model educatiu actual per dotar els estudiants de competències i coneixements adequats perquè en el futur participin en la presa de decisions referents a recerca i innovació. Per altra banda, té com a finalitat despertar noves vocacions científiques i tecnològiques per tal d’augmentar el nombre d’investigadors/es i garantir la formació de científics responsables.En els darrers anys, el foment de la ciència ha evolucionat i l’educació científica s’ha convertit en un pilar fonamental per aconseguir una societat científicament alfabetitzada. A més a més, juga un paper molt important en la Recerca i Innovació Responsable (RRI) ja que promou que els estudiants esdevinguin ciutadans responsables. La Universitat de Girona, com a institució compromesa amb l’educació i l’RRI, contribueix a aquest objectiu portant a terme diferents activitats científiques dirigides a joves i adolescents. La UdG, a través de l’experimentació i el contacte directe amb la seva comunitat científica, consolida l’interès dels joves alumnes per a la ciència, promou una recerca i innovació que compleixi amb els estàndards ètics i sostenibles i desperta noves vocacions científiques.