Com elaborar el pla de comunicació d’un projecte de recerca


Comunicar un projecte de recerca significa informar sobre un treball científic i els seus resultats, mitjançant accions estratègiques i objectives.

La comunicació construeix ponts entre la ciència i la societat, incrementa el coneixement científic, i estableix un diàleg amb el públic no expert perquè aquest valori la recerca.

A diferència de la disseminació, el destinatari de la comunicació és la ciutadania en general. Per assolir objectius específics, ens podem dirigir al target a través de diferents canals, i fent ús d’un llenguatge entenedor.

a. Elements del pla de comunicació
b. Accions per a un pla de comunicació d’un projecte
c. Iniciatives de divulgació científica per incloure en un projecte
d. UdGDivulga, el portal de la comunicació científica de la UdG
e. Text en anglès sobre què poden fer els serveis de la UdG per la comunicació de la recerca
f. Altres materials interessants