Informació geogràfica i teledetecció


El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona és un servei de suport a la recerca, creat l’any 1994, especialitzat en el tractament de la informació geoespacial i en l’ús i l’aplicació de les Tecnologies de la Informació Geogràfica.

Visualització de dades geogràfiques: mapes web i cartografia

Dissenyem i produïm mapes en suport estàtic per a publicar en articles, pàgines web, fulletons i altres suports en paper, així com la cartografia necessària per a un projecte de qualsevol disciplina.
Desenvolupem mapes per entorns web que permetin la visualització dinàmica d’informació geogràfica i la interacció amb les dades. Incorporem funcionalitats avançades per facilitar la comunicació i gestió de la informació com per exemple, l’opció de cerca, filtratge de dades, generació d’informes, descàrrega de dades, gestor de continguts, entre d’altres funcionalitats.

SIG: Anàlisi i tractament de dades geogràfiques

Processem i analitzem dades geogràfiques de qualsevol projecte o recerca:

  • Anàlisi de pautes i identificació de tendències
  • Distribucions i relacions espacials
  • Simulacions d’escenaris 2D i 3D
  • Anàlisi de sèries temporals.
  • Anàlisi de localitzacions i rutes òptimes.
  • Anàlisi d’impacte ambiental i paisatgístic.
  • Anàlisi de xarxes
  • Geoestadística

Oferim suport en el disseny del model de dades i la creació de bases de dades geogràfiques per a la posterior explotació, visualització o anàlisi.
Dissenyem i implementem projectes de Sistemes d’Informació Geogràfica.

Teledetecció

Processem, analitzem i interpretem imatges de satèl·lit per entendre els fenòmens ambientals que passen al món: cerquem les imatges de satèl·lit més adients per un estudi i apliquem processos d’anàlisi com càlculs d’índexs, correccions, combinacions de bandes i mètodes de reclassificació per tal d’obtenir un resultats.

Cerca i adquisició de fonts cartogràfiques digitals

Qualsevol projecte o estudi relacionat amb el territori requereix integrar diferents fonts cartogràfiques, tant de referència com temàtiques: topogràfics, cartografia temàtica, ortofotomapes, LiDAR, models digitals del terreny i d’elevacions.
Assessorem en els requisits cartogràfics del projecte, cerquem la cartografia necessària a través dels diferents portals de dades geogràfiques disponibles a la xarxa i, si és necessari, l’adaptem i transformem per integrar-la en el projecte.