Signatura electrònica


Certificats electrònics

El certificat electrònic és un identificador digital en format programari o en format targeta, que garanteix la vostra identitat a Internet i que us permetrà, com a investigadors/ores,  fer tràmits amb les administracions públiques, així com signar documents electrònics. Tanmateix, aquest mateix certificat el podreu utilitzar per realitzar altres tràmits personals no relacionats amb la vostra recerca.

En el document adjunt podreu trobar els certificats electrònics gratuïts de què podeu disposar i com obtenir-los.

Portasignatures UdG

La Universitat de Girona disposa d’una eina pròpia per a la signatura dels documents electrònics que es generen dins la institució.

Aquesta eina, a disposició del PAS i del PDI a través de la Meva UdG (La Meva UdG > Personal > Portasignatures), us permetrà tramitar signatures de documents per part de tercers a través de peticions de signatura, signar o validar documents rebuts o bé signar documents que tingueu al vostre ordinador a través de signatura directa.

En els següents manuals trobareu les instruccions per a les tres casuístiques: